http://پرتوحقیقت: با هدف گسترش ارائه خدمات تخصصی و دانش بنیان در سطح ملی و بین المللی با رویکرد تنوع بخشی به مقوله برندسازی، متنوع سازی درآمدهای اختصاصی دانشگاه و برطرف نمودن نیازهای توسعه تجارت فرامرزی استان گیلان، شعبه دوم آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان در پنجره تجارت گمرک آستارا راه اندازی شد.

دانشگاه گیلان ضمن استقرار دفتری در پنجره واحد تجارت گمرک مرزی شهرستان آستارا، با فراهم نمودن زیرساخت های مربوطه و استقرار الزامات مدیریتی و فنی، شعبه دوم آزمایشگاه مرکزی دانشگاه را جهت ارائه خدمات دانش بنیان در حوزه های متنوع مانند: شیمیایی، آرایشی و بهداشتی، مواد معدنی، غذایی و کشاورزی، پلیمر، فلزات، الیاف، مشتقات نفتی و … راه اندازی کرد.

این مجموعه، با توجه به کسب صلاحیت های مختلف از مراجع ذیصلاح، ضمن برخورداری از کارشناسان توانمند و نمونه کشوری و همچنین ده ها دستگاه استراتژیک و پرکاربرد در حوزه های تخصصی؛ توانمندی ارائه خدمات علمی و دانش بنیان و نیز آمادگی عقد قرارداد و ارائه خدمات به تجار، شرکت های صنعتی و دستگاه های اجرایی استان، کشور و بین الملل را دارد.