برچسب-تقدیر از کارگران نمونه،شهرداری منطقه یک، محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت ، مهندس یزدانی شهردار منطقه یک رشت، پایگاه خبری پرتو حقیقت

1 خبر